Mikulska Dorota, Konsekwencje objęcia jednostki obowiązkiem badania sprawozdania finansowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Konsekwencje objęcia jednostki obowiązkiem badania sprawozdania finansowego

Komentarz ukazuje konsekwencje objęcia jednostki obowiązkiem badania sprawozdania finansowego. Rozpoczyna go identyfikacja i omówienie warunków, decydujących o powstaniu obowiązku obligatoryjnego badania sprawozdania finansowego w jednostkach, które wcześniej takiego obowiązku nie miały. W kolejnych punktach przestawiono uproszczenia, z jakich może korzystać jednostka objęta obowiązkiem badania sprawozdania finansowego i obowiązki sprawozdawcze takiej jednostki. Ostatnia część komentarza przybliża procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania, kwestie dotyczące umowy o badanie oraz skutki niewywiązania się jednostki z obowiązku badania sprawozdania finansowego. Komentarz jest adresowany zwłaszcza do tych jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają lub będą podlegały badaniu po raz pierwszy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX