Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle nowych regulacji prawnych - OpenLEX

Piszko Agata, Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle nowych regulacji prawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 26 maja 2022 r.
Autor:

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle nowych regulacji prawnych

Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się w drodze konkursu – jest to podstawowa zasada obowiązująca na gruncie przepisów Prawa oświatowego. Sposób powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki obwarowany jest przepisami prawa – w tym przepisami Prawa oświatowego oraz rozporządzeń wykonawczych. W dniu 11.08.2017 r. zostały podpisane nowe rozporządzenia dotyczące przedmiotowej kwestii.

Niniejsze opracowanie omawia najważniejsze zagadnienia związane z procesem powierzania stanowiska dyrektora ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia praktyczne, jak również akcentuje najistotniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w przedstawionym temacie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?