Lesińska Joanna, Szłyk Katarzyna, Konkurs na stanowisko dyrektora: wymóg oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2017 r.
Autorzy:

Konkurs na stanowisko dyrektora: wymóg oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

Artykuł związany jest z procedurą powierzania stanowiska dyrektora szkoły. Dotyczy jednak tylko pierwszego etapu postępowania prowadzącego do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora – ogłoszenia o konkursie. W treści artykułu wymienione zostały wymogi formalne, jakie spełniać powinno przedmiotowe ogłoszenie. Szczegółowej analizie poddano kwestię oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Artykuł polecany jest głównie pracownikom organów prowadzących szkołę, którzy przygotowują ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły oraz osobom zamierzającym przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy