Różowicz Konrad, Konflikt interesów na gruncie nowego PZP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Konflikt interesów na gruncie nowego PZP

Ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej nowe p.z.p., wdraża odmienne od dotychczasowego spojrzenie na materię konfliktu interesów. Powyższe bezpośrednio wpływa na stosowane przez zamawiających procedury zapewniające dbałość o zachowanie bezstronności przy udzielaniu zamówień publicznych. W zakresie konfliktu interesów polegają one w szczególności na identyfikacji podmiotów, pomiędzy którymi może zaistnieć konflikt interesów. Powyższe umożliwia ustalenie kręgu podmiotów podlegających wyłączeniu oraz obowiązanych do złożenia oświadczania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX