Cieślak Rafał, Koncesja na roboty budowlane lub usługi - nowe czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Koncesja na roboty budowlane lub usługi - nowe czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych

Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wprowadziła istotne zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W rezultacie, istotnie został poszerzony katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny. Uwagę zwraca znaczne zbliżenie zasad zawierania umów koncesji do systemu zamówień publicznych. Zasada swobody zamawiającego w zakresie organizacji postępowań koncesyjnych, przejawiająca się w znacznej elastyczności przygotowywania takich procedur, budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Celem komentarz jest omówienie nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX