Nazarko-Ludwiczak Ewelina, Komunikacja z pacjentem - między zarządzaniem a empatią

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Komunikacja z pacjentem - między zarządzaniem a empatią

Komentarz omawia zagadnienie komunikacji lekarza z pacjentem. W analizie scharakteryzowano zarządzanie relacją z pacjentem jako filozofię obsługi pacjenta. Opisano także przykład działań mających na celu podtrzymywanie komunikacji z pacjentem stosowanych przez Centra Dietetyczne SetPoint. Przedstawiono również zastosowanie koncepcji lovemarks w ochronie zdrowia oraz istotną w relacji lekarz – pacjent umiejętność komunikowania się z pacjentem rozumianą jako właściwe postrzeganie i interpretowanie reakcji chorego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX