Nazarko-Ludwiczak Ewelina, Komunikacja wokół procesu komercjalizacji placówki medycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Komunikacja wokół procesu komercjalizacji placówki medycznej

Komentarz przedstawia zagadnienie komercjalizacji placówek medycznych w kontekście komunikacji tego procesu. W opracowaniu omówiono problematykę przekształceń z perspektywy osób zarządzających placówkami. Wskazano na szereg rozwiązań w zakresie komunikacji z pracownikami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX