Dziedziczak-Foltyn Agnieszka, Komunikacja międzykulturowa. Różnice zachowań biznesowych na przykładzie Rosji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Komunikacja międzykulturowa. Różnice zachowań biznesowych na przykładzie Rosji

Współpraca międzynarodowa z Rosją otworzyła przed zachodnim biznesem nowe możliwości, ale postawiła przed nim też nie lada wyzwanie. Dotychczasowa wiedza na temat rosyjskiej kultury biznesu ograniczała się do informacji o charakterze czysto handlowym lub do spraw z zakresu polityki zagranicznej Związku Radzieckiego. Od lat 90. odnotowuje się rosnące zainteresowanie specyfiką uprawiania biznesu w Rosji wśród badaczy zajmujących się komunikacją międzykulturową w zarządzaniu. W artykule zaprezentowane są wyniki badań Ch. Hampdena-Turnera i A. Trompenaarsa przeprowadzone wśród rosyjskich menedżerów, wnioski G. Hofstede na temat wymiarów kultury rosyjskiej oraz praktyczne wskazówki R. Gestelanda dotyczące charakterystycznych dla Rosjan zachowań biznesowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX