Kompletowanie dokumentów do sporządzenia pozwu - OpenLEX

Twardowska Ewa, Kompletowanie dokumentów do sporządzenia pozwu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 2 maja 2012 r.
Autor:

Kompletowanie dokumentów do sporządzenia pozwu

Staranne gromadzenie dokumentów w trakcie całego okresu współpracy z kontrahentem jest jednym z najważniejszych warunków skutecznego odzyskania wierzytelności. Jednocześnie nie należy zapominać, że tylko prawidłowo przygotowane dokumenty potwierdzą bezsporność roszczenia wierzyciela. Bardzo istotna jest wiedza i świadomość, że wiele detali pism, notatek może wpłynąć na to, że dokumenty nie zyskają w przyszłości waloru bezspornego dowodu w trakcie postępowania sądowego. Autorka komentarza szczegółowo omawia jak powinny być przygotowywane dokumenty, aby w przyszłości ułatwić wierzycielowi dochodzenie swoich wierzytelności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX