Misiejko Adrian, Kompetencje organów gminy do regulowania wykonywania działalności w zakresie przewozu osób taksówką od 1.01.2020 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Kompetencje organów gminy do regulowania wykonywania działalności w zakresie przewozu osób taksówką od 1.01.2020 r.

Przepisy art. 6 ust. 1c oraz 3a–3c ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym – dalej: u.t.d., zostały uchylone ustawą z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – dalej: ustawa nowelizująca. Przewidywały one możliwość wprowadzenia przez radę gminy (w gminach liczących powyżej 100 000 mieszkańców) obowiązek ukończenia egzaminu poprzedzającego uzyskanie licencji na krajowy przewóz osób taksówką, a także przyznawały radzie gminy kompetencje do uregulowania związanych z nim spraw. W konsekwencji od 1.01.2020 r. w żadnej gminie wydanie licencji nie może być poprzedzone żądaniem ukończenia takiego egzaminu. Wciąż jednak organy gminy mogą wydawać pewne akty, które mają wpływ na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego przewozu osób taksówką.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX