Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor:

Komisja przetargowa

Artykuł opisuje komisję przetargową (komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia). W opracowaniu wskazano warunki powołania komisji przetargowej, zakres zadań należących do komisji oraz zasady powoływania i odwoływania członków komisji. Opisano również przesłanki obligatoryjnego wyłączenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych osób po stronie zamawiającego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?