Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 72/2016/DSM w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w... - OpenLEX

Paszkowski Artur, Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 72/2016/DSM w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 72/2016/DSM w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W dniu 30 czerwca 2016 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 72/2016/DSM w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Konieczność wydania nowego zarządzenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wynika z utraty mocy obowiązującej przepisów, które stanowiły dotychczas podstawę wydania zarządzenia Nr 64/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX