Paszkowski Artur, Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 67/2015/DSOZ - zmiany w kryteriach oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 67/2015/DSOZ - zmiany w kryteriach oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W dniu 8 października 2015 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 67/2015/DSOZ zmieniające zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zarządzenie dokonuje zmian w zakresie warunków zawierania umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie i pozostaje w związku z wydanym w dniu 30 września 2015 roku zarządzeniem Nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX