Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 59/2016/DSOZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju... - OpenLEX

Paszkowski Artur, Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 59/2016/DSOZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2016 r.
Autor:

Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 59/2016/DSOZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

W dniu 29 czerwca 2016 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 59/2016/DSOZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne. Konieczność wydania nowego zarządzenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wynika z utraty mocy obowiązującej przez zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX