Komentarz do dyrektywy o prawach autorskich w ramach jednolitego rynku cyfrowego - OpenLEX

Laskowska-Litak Ewa, Komentarz do dyrektywy o prawach autorskich w ramach jednolitego rynku cyfrowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Komentarz do dyrektywy o prawach autorskich w ramach jednolitego rynku cyfrowego

1.Wstęp

Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym jest pierwszym tak obszernym przykładem harmonizacji prawa autorskiego od czasu dyrektywy InfoSoc . W przeciwieństwie jednak do swojej poprzedniczki, budziła jak dotąd wiele dyskusji i kontrowersji, które nie ustały nawet po jej przyjęciu przez Parlament Europejski – w ponowionej procedurze . Niniejsze opracowanie koncentruje się na omówieniu najważniejszych praktycznych zagadnień związanych z treścią i potencjalną implementacją dyrektywy o jednolitym rynku cyfrowym. Omówienie to odpowiada systematyce i kolejności przyjętej w samej dyrektywie: (1) wyjątki i ograniczenia (problematyka eksploracji tekstów i danych, wyjątków na rzecz działalności dydaktycznej i na rzecz instytucji dziedzictwa kulturowego); (2) mechanizmy licencyjne w przypadkach utworów niedostępnych w obrocie handlowym, zarządu zbiorowego oraz w odniesieniu do utworów audiowizualnych dostępnych w modelu na żądanie (video-on-demand– dalej VOD) i dostęp do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX