Kolejność zaspokajania wierzytelności i należności upadłego banku - OpenLEX

Urban-Theocharakis Małgorzata, Kolejność zaspokajania wierzytelności i należności upadłego banku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Kolejność zaspokajania wierzytelności i należności upadłego banku

Działalność banków z uwagi na posiadany przez nie status podmiotów zaufania publicznego podlega zarówno nadzorowi publicznemu, jak i szczególnym regułom ujętym w przepisach prawa. Również postępowanie w przedmiocie upadłości banków zostało objęte szczególnym reżimem prawnym. W stosunku do upadłego banku prawodawca także przyjął specyficzne zasady w zakresie kolejności i sposobu zaspokajania jego wierzycieli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX