Śliwka Marcin, Kolejność udzielania świadczeń zdrowotnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Kolejność udzielania świadczeń zdrowotnych

Niniejszy artykuł opisuje zasady ustalania kolejności udzielania świadczeń zdrowotnych. Omówiono prawo do rzetelnej i opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność udzielania świadczeń, reguły kwalifikowania pacjenta do grupy nagłej, pilnej lub stabilnej oraz oceny list oczekujących – podmioty dokonujące oceny i ich obowiązki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX