Gawroński Tomasz, Kolejność postępowań administracyjnych dotyczących weryfikacji decyzji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Kolejność postępowań administracyjnych dotyczących weryfikacji decyzji

Komentarz omawia kolejność postępowań nadzwyczajnych weryfikujących decyzje administracyjne. Autor pokrótce wyjaśnia czym jest postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania oraz zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej. W komentarzu opisano przede wszystkim, które z postępowań ma pierwszeństwo i dlaczego, a także jak powinien postąpić organ w przypadku kolizji: np. otrzymania w niewielkim odstępie czasu dwóch wniosków w tej samej sprawie – wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, a następnie wniosku o wznowienie postępowania. Komentarz omawia również zagadnienie kolizji administracyjnych trybów nadzwyczajnych oraz trybu sądowej kontroli decyzji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX