Baranowska Izabela, Kolejne zmiany we wzorze świadectwa pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Kolejne zmiany we wzorze świadectwa pracy

7 września 2019 r. po raz kolejny został zmieniony pomocniczy wzór świadectwa pracy. 29 czerwca 2019 r. ze świadectwa pracy znikły na przykład imiona rodziców, co było związane z ochroną danych osobowych. Natomiast 7 września 2019 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy związane m.in. z terminem i trybem wydawania i sprostowania świadectwa pracy. Ta nowelizacja wymusiła kolejną zmianę wzoru świadectwa pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX