Kolejne zmiany w opodatkowaniu dochodu kontrolowanej spółki zagranicznej - OpenLEX

Kuźniacki Błażej, Majdowski Filip, Kolejne zmiany w opodatkowaniu dochodu kontrolowanej spółki zagranicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Kolejne zmiany w opodatkowaniu dochodu kontrolowanej spółki zagranicznej

W listopadzie 2018 r., z mocą wiążącą od 1.01.2019 r., ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw ustawodawca zdecydował się zmienić część postanowień dotyczących przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej (ang. controlled foreign companies, CFC). Zmiany mają istotne znaczenia dla podatników oraz dla praktyków prawa podatkowego, w szczególności dla doradców podatkowych oraz sądów administracyjnych. Autorzy niniejszego artykułu podjęli się zadania analizy przedmiotowych zmian ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia definicji zagranicznej jednostki (wcześniej spółki) oraz rozbudowania i doprecyzowania przesłanek kontroli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX