Kody EAN produktów leczniczych a ich refundacja - OpenLEX

Sławatyniec Łukasz, Kody EAN produktów leczniczych a ich refundacja

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kody EAN produktów leczniczych a ich refundacja

Komentarz opisuje podstawowe zagadnienia związane z kodami EAN opakowań produktów leczniczych w aspekcie ich refundacji. Omówiono w szczególności znaczenie skorelowania zmiany kodu EAN dokonywanej ze względów regulacyjnych z odpowiednią zmianą na potrzeby refundacyjne oraz kwestię możliwości rozliczania refundacji produktów leczniczych pochodzących z importu równoległego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX