Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Kodeksy postępowań. Opracowanie i zatwierdzanie

Wprowadzenie

Zanim przejdziemy do omawiania przepisów najpierw omówmy zasady, jakimi rządzą się kodeksy postępowań i jaka jest ich geneza oraz korzyści dla organizacji, które muszą stosować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO.

Kodeksy postępowań to jeden z najważniejszych mechanizmów zaproponowanych przez RODO. Idea jest zaczerpnięta z systemów zarządzania, np. rodziny ISO (norma EN-ISO/IEC 17065/2012 pojawia się bezpośrednio w treści art. 43 ust. 1 lit. b RODO). W ramach norm ISO występuje rodzina norm ISO 270xx, która zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa informacji. Niektóre normy, tak jak ISO 27018 bezpośrednio dotykają problematyki ochrony danych osobowych. Inne, takie jak ISO 27001, dotyczą ogólnie ochrony informacji.

Tutaj dochodzimy do pierwszego ważnego spostrzeżenia i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?