Lenczowska - Soboń Katarzyna, Kodeks etyki lekarskiej-moc prawna i stosowanie w orzecznictwie sądów powszechnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor:

Kodeks etyki lekarskiej-moc prawna i stosowanie w orzecznictwie sądów powszechnych

Komentarz poświęcony jest tematyce mocy prawnej i zasad stosowania w orzecznictwie sądów powszechnych Kodeksu etyki lekarskiej (w odwołaniu do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego). W opracowaniu opisano charakter prawny norm Kodeksu, podstawowe normy etyczne mające wpływ na wykonywanie zawodu lekarza oraz charakter tychże norm. Poruszono także kwestię wpływu Kodeksu na odpowiedzialność karną i cywilną lekarzy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX