Plichta Alicja, Kodeks branżowy: pacjent jako podmiot danych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Kodeks branżowy: pacjent jako podmiot danych

Wymagania, zasady, obowiązki

Placówki medyczne wdrażające kodeks będą musiały dostosować się do wielu wymagań, jakie wprowadza RODO, a jakie uszczegóławia kodeks branżowy.

Wśród tych wymagań znalazły się:

prowadzenie wszelkiej komunikacji z pacjentem w zakresie realizacji jego praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w języku polskim (jeśli pacjent nie posługuje się tym językiem – w miarę możliwości należy zapewnić mu otrzymanie informacji w znanym mu języku);

prowadzenie komunikacji w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i prostym językiem dla odbiorcy;

prowadzenie komunikacji w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej;

prowadzenie komunikacji bez zbędnej zwłoki, udzielenie odpowiedzi nie później niż w ciągu miesiąca;

udzielanie wszelkich informacji po uprzednim ustaleniu tożsamości pacjenta;

zasada, że komunikacja jest wolna od opłat (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy żądania pacjenta są nieuzasadnione lub nadmierne - chodzi o realizację żądań z art. 15-22RODO - wtedy można określić cennik opłat za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX