Czerniawski Ryszard, KNF jako szczególny organ administracji rządowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

KNF jako szczególny organ administracji rządowej

Komisja Nadzoru finansowego należy niewątpliwie do organów administracji. Jej odmienność wynika jednak z szeregu uregulowań zawartych w poszczególnych ustawach. Jest bowiem organem niejako "hybrydowym" bowiem w bardzo wielu sprawach KNF może upoważnić przewodniczącego do jednoosobowego podejmowania rozstrzygnięć. Nadto urząd KNF jest finansowany przez podmioty nadzorowane a jego pracownicy otrzymują wynagrodzenie według zasad odmiennych niż pracownicy organów administracji rządowej czy samorządowej. W konsekwencji KNF de facto sytuuje się poza klasycznym podziałem na organy administracji rządowej czy samorządowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX