Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Kluczowe problemy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy - ustalanie wymagań nowej zabudowy

Celem komentarza jest przedstawienie najważniejszych problemów i popełnianych przez organy gminy błędów przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, w kontekście stosowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z wyznaczaniem linii zabudowy, wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki oraz szerokości elewacji frontowej, a także na możliwe do popełnienia błędy wynikające z niespójności terminologicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?