Kluczowe problemy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy - zasada kontynuacji funkcji i dobrego sąsiedztwa - OpenLEX

Nowak Maciej Jacek, Kluczowe problemy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy - zasada kontynuacji funkcji i dobrego sąsiedztwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Kluczowe problemy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy - zasada kontynuacji funkcji i dobrego sąsiedztwa

Celem komentarza jest przedstawienie kluczowych problemów i błędów występujących przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z zachowaniem zasad kontynuacji funkcji i dobrego sąsiedztwa. Przedstawiono zarówno regulacje prawne, które ze względu na brak dostatecznej precyzji podlegają różnym interpretacjom, jak i regulacje oceniane w orzecznictwie w miarę jednolicie, których odmienna wykładnia może spowodować zagrożenie w postaci zakwestionowania całego postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?