Serzysko Agnieszka, Klauzule umowne w umowach bankowych a COVID-19

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Klauzule umowne w umowach bankowych a COVID-19

Autorka komentarza wyjaśnia klauzule zawarte standardowo w umowach zawieranych pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą, opartych na standardzie LMA, z ich odniesieniem do sytuacji gospodarczej, jaka ma miejsce w trakcie pandemii COVID-19 oraz będzie miała miejsce po jej zakończeniu. Postanowienia umów bankowych mogą spowodować powstanie po obu stronach (zarówno kredytobiorców, jak i kredytodawców) problemów interpretacyjnych i różnego podejścia do objęcia daną klauzulą odpowiednich zdarzeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX