Krywan Tomasz, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - zmiany w Ordynacji podatkowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor:

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - zmiany w Ordynacji podatkowej

Uchwalając ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw rząd powrócił do pomysłu wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zapoczątkowanego ustawą z 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej z.o.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX