Antoniak Joanna, Klasyfikacja ścieków- wybrane problemy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Klasyfikacja ścieków- wybrane problemy

W komentarzu omówiono podstawowe kwestie związane z podziałem ścieków powstających na terenie zakładów produkcyjnych i gospodarstw domowych w kontekście przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, co umożliwi zainteresowanym pomiotom odpowiednia ich kwalifikację, a w konsekwencji wybór odpowiedniego sposobu ich zagospodarowania. Wyjaśnienia zawarte w opracowaniu mogą być również przydatne organom, prowadzącym postępowania administracyjne związane z korzystaniem z wód obejmującym odprowadzanie ścieków do środowiska lub do urządzeń kanalizacyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX