Klasyfikacja produktów leczniczych - OpenLEX

Sławatyniec Łukasz, Klasyfikacja produktów leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Klasyfikacja produktów leczniczych

Komentarz omawia podstawowe kwestie związane z klasyfikowaniem produktów leczniczych. Wskazano na regulacje prawne dotyczące tematyki analizy oraz różnice w stosowanych zasadach prawnych. W analizie przedstawiono podstawowe podziały produktów leczniczych, w tym klasyfikację ze względu na dostępność, miejsce przyrządzenia oraz podział na leki oryginalne i generyczne. Opisano także szereg dodatkowych wymogów nakładanych na reklamę produktów leczniczych w zależności od przyjętej kwalifikacji produktu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX