Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kierownik zamawiającego

Komentarz omawia instytucję kierownika zamawiającego, przewidzianą przez ustawodawcę w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Przy określaniu kto jest kierownikiem zamawiającego rozstrzygająca jest kompetencja do zarządzania zamawiającym, a więc podejmowania wszelkich decyzji związanych z bieżącym funkcjonowaniem zamawiającego w danym zakresie spraw. Powyższa kompetencja może wynikać z przepisów prawa, ze statutu lub z zawartej umowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?