Maruszkin Radosław, Kiedy nie wolno udzielić odstępstwa dla pozwolenia zintegrowanego? Uwagi na tle wyroku TS z dnia 9 marca 2023 r., C-375/21 (Sdruzhenie "Za Zemyata – dostap do pravosadie")

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Kiedy nie wolno udzielić odstępstwa dla pozwolenia zintegrowanego? Uwagi na tle wyroku TS z dnia 9 marca 2023 r., C-375/21 (Sdruzhenie "Za Zemyata – dostap do pravosadie")

1.Wstęp

Unia Europejska przyjmuje przepisy w wielu różnych dziedzinach, np. w zakresie ochrony środowiska. Jednym z wynikających z prawa UE zobowiązań Polski jest zapewnienie dobrej jakości powietrza. Ma temu służyć wiele różnych narzędzi, zarówno ogólnych takich jak programy ochrony powietrza, jak i odnoszących się do konkretnego instalacji, np. pozwoleń zintegrowanych. Kwestii tych dotyczy bułgarski wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-375/21, Sdruzhenie "Za Zemyata – dostap do pravosadie" (dalej: "Wyrok") .

W poniższym tekście zastosowano uproszczenia i pominięto niektóre przepisy, w szczególności wyjątki od ogólnych regulacji.

2.CAFE i ochrona jakości powietrza

Dyrektywa 2008/50 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dalej: "CAFE"), której jako jednego z dwóch aktów dotyczył Wyrok, ustanawia środki mające na celu, m.in. zdefiniowanie i określenie celów dotyczących jakości powietrza, wyznaczonych w taki sposób, aby unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX