Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zawiera jednak szereg wyłączeń, kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?