Kiedy można dochodzić zwrotu kosztów świadczeń udzielonych osobom nieubezpieczonym? - OpenLEX

Machulak Grzegorz, Kiedy można dochodzić zwrotu kosztów świadczeń udzielonych osobom nieubezpieczonym?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 lipca 2014 r.
Autor:

Kiedy można dochodzić zwrotu kosztów świadczeń udzielonych osobom nieubezpieczonym?

Niniejsza analiza ma za zadanie wskazać zasady zwrotu kosztów poniesionych w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieuprawnionym. Autor komentarza przybliża również zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przed oraz po nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także sposób dochodzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia roszczeń powstałych wskutek udzielenia świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX