Kary pieniężne za nieprzestrzeganie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi - OpenLEX

Brzezińska Alicja, Kary pieniężne za nieprzestrzeganie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Kary pieniężne za nieprzestrzeganie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu kar pieniężnych nakładanych na podmioty uczestniczące w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Autor omawia w nim rodzaje deliktów, za które kara jest wymierzana, krąg ich adresatów oraz mechanizm obliczania sankcji. Komentarz przeznaczony jest dla organów administracji oraz przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie odbierania i przetwarzania odpadów komunalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX