Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kary i środki karne stosowane wobec podmiotów zbiorowych

Począwszy od listopada 2003 r. podmioty zbiorowe mogą ponosić odpowiedzialność za czyny zabronione, których dopuściły się osoby fizyczne powiązane w określony sposób z tymi podmiotami. W ramach tej odpowiedzialności możliwe jest nałożenie na podmiot zbiorowy kar (przede wszystkim pieniężnych), bądź też zastosowanie innych środków o charakterze represyjno-prewencyjnym. Zagadnienia te omawia niniejszy komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?