Matysik Barbara, Karta Dużej Rodziny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2016 r.
Autor:

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest jednym z elementów polityki prorodzinnej. Stanowi rozwiązanie, które z założenia ma przyczynić się do promocji modelu rodziny wielodzietnej. Jednak jej główną przesłanką jest zwiększenie szans rozwojowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych poprzez umożliwienie im dostępu ulg i zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i prywatne, które podpisały umowy z ministrem pracy lub wójtami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX