Mazurkiewicz Bartlomiej, Karta Dużej Rodziny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Karta Dużej Rodziny

W dniu 16 czerwca 2014 r. weszły w życie dwa dokumenty. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów mające na celu wykonanie przedmiotowej uchwały. W założeniu dokumenty te mają wprowadzić program mający na celu m.in. promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Niestety brak spójności rozporządzenia z pozostałymi aktami normatywnymi oraz jego ewidentna sprzeczność z niektórymi ustawami systemowymi budzą spore wątpliwości, z którymi będą musieli zmierzyć się realizatorzy programu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX