Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kapitał początkowy

Jednym z elementów reformy systemu ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. było założenie indywidualnych kont ubezpieczonych, na które wpłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne. W związku z powyższym zaszła potrzeba uwzględnienia okresów podlegania ubezpieczeniu przed tą datą. Odbywa się to poprzez obliczenie tzw. kapitału początkowego. Stanowi on równowartość kwoty będącej wyliczeniem na dzień 1 stycznia 1999 r. hipotetycznej wartości emerytury i pomnożonej przez wyrażone w miesiącach tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 62 lat. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłaszane są corocznie do dnia 31 marca (w formie komunikatu Prezesa GUS). Tak wyliczony kapitał początkowy jest ewidencjonowany na koncie ubezpieczonego i podlega waloryzacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?