Fota Magdalena, Kadencja dyrektora placówki oświatowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Kadencja dyrektora placówki oświatowej

Ustawa z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe - dalej u.p.o., przewiduje kilka trybów powierzenia stanowiska dyrektora jednostki oświatowej przez organ prowadzący. Wskazuje również, w jaki sposób przed upływem kadencji dyrektor sam może zrezygnować z tej funkcji i w jakich okolicznościach można go odwołać ze stanowiska.

Przywołane w niniejszym opracowaniu orzecznictwo sądów administracyjnych pomoże Państwu w odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem przepisów prawnych w tym zakresie. Co prawda wskazane orzecznictwo ukształtowało się w oparciu o przepisy ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, ale wobec przyjęcia w Prawie oświatowym analogicznych rozwiązań, należy nadal posiłkować się nim w konkretnych problemach prawnych dotyczących kadencji dyrektora szkoły.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX