Kadencja dyrektora placówki oświatowej - OpenLEX

Fota Magdalena, Kadencja dyrektora placówki oświatowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 8 lutego 2021 r.
Autor:

Kadencja dyrektora placówki oświatowej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - dalej dalej u.p.o., w zakresie dotyczącym powierzania stanowiska dyrektora szkoły wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. Jednak na mocy art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) czynności związane z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne odbywają się już na podstawie przepisów u.p.o.

Ustawa przewiduje kilka możliwości ponownego powierzenia stanowiska dyrektora przez organ prowadzący. Wskazuje również, w jaki sposób przed upływem kadencji dyrektor sam może zrezygnować z tej funkcji i w jakich okolicznościach można go odwołać ze stanowiska. Przywołane w niniejszym opracowaniu orzecznictwo sądów administracyjnych pomoże Państwu w odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem przepisów prawnych w tym zakresie. Co prawda wskazane orzecznictwo ukształtowało się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale wobec przyjęcia w Prawie oświatowym analogicznych rozwiązań, należy nadal posiłkować się nim w konkretnych problemach prawnych dotyczących kadencji dyrektora szkoły.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?