Karciarz Mateusz, JST a polecenia wojewody w specustawie ukraińskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

JST a polecenia wojewody w specustawie ukraińskiej

W sytuacji, w jakiej znalazła się Polska mierząca się z napływem uchodźców z terenu Ukrainy, przyjęcie odpowiednich regulacji prawnych na ten czas mających na celu zapobiegnięcie negatywnym skutkom wpływu sytuacji za naszą wschodnią granicą (a przynajmniej łagodzenie tych skutków) jest niezbędne. Środkiem do osiągnięcia wskazanego celu ma być ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dalej u.p.o.U. Wśród rozwiązań prawnych, jakie przewidział ustawodawca w specustawie ukraińskiej, są m.in. znane już polskiemu porządkowi prawnemu polecenia wojewody.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX