Jednostka wojskowa jako podmiot leczniczy - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Jednostka wojskowa jako podmiot leczniczy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 marca 2019 r.
Autor:

Jednostka wojskowa jako podmiot leczniczy

W rezultacie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej z kwietnia 2015 do katalogu podmiotów leczniczych ustawodawca dodał jednostkę wojskową. Przedmiotem niniejszej analizy jest przybliżenie regulacji ustawowych dotyczących jednostki wojskowej jako podmiotu leczniczego. Ponadto w komentarzu opisano usytuowanie wojskowej służby zdrowia w strukturze Sił Zbrojnych RP.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX