Jednorodzajowe roszczenia w postępowaniu grupowym - OpenLEX

Rejdak Monika, Jednorodzajowe roszczenia w postępowaniu grupowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 16 kwietnia 2016 r.
Autor:

Jednorodzajowe roszczenia w postępowaniu grupowym

Jednym ze zjawisk społecznych obserwowanych w ostatnich dziesięcioleciach jest umasowienie zdarzeń prawnych, a co się z tym wiąże występowanie także coraz ściślejszych związków prawnych pomiędzy wieloma podmiotami . Na zmiany zachodzące w społeczeństwie nie mogą pozostawać obojętne przepisy prawne. Ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym świadczy o tym, że polskie regulacje prawne nadążają za przemianami zachodzącymi w życiu społeczeństwa. Należy jednocześnie podkreślić, że w literaturze postępowanie grupowe, pomimo jego niedoskonałości, traktuje się jako jedno z najważniejszych osiągnięć procesowych stulecia . W Polsce w postępowaniu grupowym można dochodzić wyłącznie ochrony jednorodzajowych roszczeń. Zatem zasadniczą przesłanką, decydującą o możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania grupowego, jest jednorodzajowość roszczeń. Dlatego też tym właśnie roszczeniom poświęcony został niniejszy artykuł. Sposób podejścia do interpretacji pojęcia „jednorodzajowe roszczenia” i jej rozwiązanie decyduje o dopuszczalności postępowania grupowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX