Bochenek Michał, Jednorazowe świadczenie 4000 zł - proceduralne aspekty przyznawania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jednorazowe świadczenie 4000 zł - proceduralne aspekty przyznawania

Od 1 stycznia 2017 r. do wielu ośrodków pomocy społecznej skierowano nowe obowiązki – zadania związane z realizacją ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - dalej u.w.k.c. Jednym z instrumentów wsparcia kobiet w ciąży i rodzin z wymienionej wyżej ustawy jest jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Przyznanie przedmiotowego świadczenia wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.

Prawidłowe przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie jednorazowego świadczenia ma kluczowe znaczenie dla prawidłowości podjętego rozstrzygnięcia i jest istotne z punktu widzenia kontroli poprawnego działania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access