Koralewski Michał, Jednoosobowe spółki komandytowo-akcyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jednoosobowe spółki komandytowo-akcyjne

Spółka komandytowo-akcyjna została ukształtowana w prawie polskim jako spółka osobowa, jednak spośród wszystkich spółek tego rodzaju wyróżnia się największą ilością elementów charakterystycznych dla spółek kapitałowych. W dużej mierze wynika to z faktu, że krajowy ustawodawca wzorował się na regulacjach prawa niemieckiego, zgodnie z którymi spółka taka ma osobowość prawną. Nie ulega wątpliwości, że spółka komandytowo-akcyjna jest jednostką organizacyjną, w której co najmniej jeden wspólnik ponosi pełną odpowiedzialności za jej zobowiązania oraz co najmniej jeden z udziałowców nie ponosi takiej odpowiedzialności wcale. Ustawa wszakże w żadnym miejscu nie przesądza wprost, aby wykluczone było łączenie obu funkcji przez tego samego wspólnika. Co więcej, kodeks spółek handlowych wprost zezwala komplementariuszowi na nabywanie akcji wyemitowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną. To zaś pozwala wysnuć wniosek a minori ad maius, że skoro komplementariusz może nabywać akcje spółki, a ustawa nie zabrania mu wprost nabycia wszystkich jednostek uczestnictwa, to chociażby wtórne powstanie jednoosobowej spółki komandytowo-akcyjnej jest możliwe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX