Białek Tadeusz, Serzysko Agnieszka, Jednolity Plik Kontrolny w bankach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Jednolity Plik Kontrolny w bankach

Autor poniższego komentarza praktycznego wyjaśnia, czym jest i w jakim celu został wprowadzony jednolity plik kontrolny, oraz opisuje wszystkie zmiany, które nastąpiły od czasu jego wprowadzenia. Ponadto wyjaśnia wątpliwości pojawiające się w kwestii naruszenia przepisów dotyczących tajemnicy bankowej przy wypełnianiu obowiązków związanych z jednolitym plikiem kontrolnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX