Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Jawność postępowania dyscyplinarnego sędziów

Jawność postępowania dyscyplinarnego, jako że w jego trakcie dochodzi do rozpoznania i rozstrzygania sprawy, jest zagwarantowana zarówno przepisami prawa międzynarodowego, normami konstytucyjnymi, jak i wynika z treści zapisów ustawowych Prawa o ustroju sądów powszechnych. Jawność zewnętrzna powinna być regułą, a wszelkie odstępstwa od niej muszą być uregulowane ustawą, zważywszy na rangę tej zasady.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?