Jakubik Mateusz, Jawność i transparentność obrad organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w nawiązaniu do wymagań RODO

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Jawność i transparentność obrad organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w nawiązaniu do wymagań RODO

Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie nowej sytuacji, która towarzyszy aktualnej kadencji samorządowej i dotyczy zapewnienia pełnej jawności i transparentności jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Obowiązki te są ściśle powiązanie z regulacjami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych, które powinny być uwzględniane w ich stosowaniu przez JST.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access