Karkowski Tomasz, Jakość w szpitalach – przykłady dobrych praktyk i korzyści z nich wynikające

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Jakość w szpitalach – przykłady dobrych praktyk i korzyści z nich wynikające

1.Wprowadzenie

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w sektorze ochrony zdrowia, przed kadrą zarządzającą pojawia się niełatwe zadanie, które dotyczy wyboru jak najlepszej strategii funkcjonowania zakładów leczniczych. Z autopsji wielu podmiotów wynika, że jest to strategia projakościowa, która może polegać na przystąpieniu do akredytacji, uzyskaniu certyfikatu ISO czy wdrożeniu programu zapewnienia jakości. Każda z tych dróg ma na celu zapewnienie lepszego funkcjonowania organizacji, jak też spowodowanie, aby usługi, które są świadczone przez podmiot, były jak najlepiej oceniane pod kątem jakości przez ostatecznego adresata usług, czyli pacjenta . Komentarz prezentuje kompleksowe zarządzanie jakością (TQM – Total Quality Management), akredytację i certyfikację wg normy serii ISO 9001 oraz 15224, a także korzyści z nich wynikające.

2.Kompleksowe zarządzanie jakością

Kompleksowe zarządzanie jakością można rozpatrywać jako koncepcję zarządzania firmą, która dzięki zaangażowaniu wszystkich członków organizacjiw proces poprawy jakości usługi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX